01 OSOBNÁ OBHLIADKA

Po podpise zmluvy o projekte nasleduje:

02 VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE

03 MONTÁŽ A SPUSTENIE